TTORA Forum banner
T

Reaction score
0

Profile posts Discussions About

  • aventador ·
    review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán , phát ra quang mang sáng trắng huyễn lệ, tạo thành vô số đường cong hư ảnh đầy màu sắc. Phất Thụy thấy Cơ Động bắt đầu pha chế rượu, cũng không khỏi quay đầu lại nhìn. Khi hắn phát hiện Cơ Động chỉ dùng có một tay để pha chế, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng mà, rất nhanh, ánh mắt hắn đã ngưng đọng lại, nhịn không được phải thốt lên:
    - Như vậy cũng được sao?
    Màu đỏ do dịch rượu giữa không trung bắt đầu ngưng tụ lại thành hình. Tuy rằng chỉ dùng có một tay, nhưng động tác của Cơ Động cũng càng lúc càng trở nên nhanh hơn, mọi người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ tươi của bình pha
  • Loading…
  • Loading…
Top